Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. Shaw George B.

Shaw George B.

Comments are closed.

Fear Itself Speech 修改 文章 英文 click through the following web site | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
visit their website Custom essay writing service